fredag 1. april 2011

Relasjoner mellom lærer og elev

Leste med interesse Inspektør Torbjørns stemme sitt innlegg om "Å snakke med eller til". Sier meg enig i at relasjoner mellom lærer/ elev er viktig. Som lærer må du jobbe for å skape tillit i klasserommet. Du må se elevene, vite hva deres sterke sider er og hva de må jobbe med. For å skape denne relasjonen ser jeg også viktigheten av god klasseledelse og et trygt læringsmiljø.

Hvordan vet vi hvordan elevene best lærer?