onsdag 23. februar 2011

Skulemeister

"Det måtte vera gildt å vere skulemeistar. Her kunne han gå inne hele dagen turr og varm, ja sundagskledd og fin, og vyrd som ein framifrå mann av alle. God mat fekk han au, og skolen var då ikkje stort anna enn leik mot å vabbe i moldi. Daniel tenkte tidt med seg: den som kunde vera skulemeister!"
Daniel Braut i Bondestudentar av Arne Garborg (1883)

Dette har nok ikke noe med forskning å gjøre, men likevel god lesing synes nå jeg.
Er det slik å være "skulemeister" i dag?

1 kommentar: